KRÁLOVSTVÍ DĚTÍ

Olga Krumlovská - Vladimír Kubeš

Království dětí Populární a srozumitelnou formou napsaná kniha o tom, jak ideálně vytvořit dětem jejich pokojíček, jejich království. Vedle odborných poznatků Ing. Vladimíra Kubeše je kniha postavena především na čínském umění o rozmístění předmětů v prostoru tak, aby působily pozitivně svou energií. Dále se Olga Krumlovská zabývá léčivým působením barev nejen nábytku, ale také stěn, doplňků a povlečení, aby příznivě ovlivňovaly děti svou vzájemnou kombinací. Věnuje se správnému výběru hraček a doplňků tak, aby přinášely pohodu a štěstí.
V publikaci samozřejmě nechybí hodnocení dětských pokojů podle astrologie - co děti, narozené v určitém znamení v pokoji potřebují, preferují, nebo naopak co by v něm mít rozhodně neměly. V knize uvádíme barevné fotografie konkrétních typů dětských pokojů i různé zajímavé nápady.nábytek nábytek MONTERO - dětské pokoje
55 let tradice výroby


Nakladatelství Brána Nakladatelství Brána
zde si lze knihu objednat
http://www.brana-knihy.cz

Existuje mnoho faktorů, které způsobují narušení rovnováhy v organismu a vznik nemocí. Lékaři starověku uváděli sedm rizikových faktorů psychického původu, které tuto rovnováhu narušují. Je to hněv, nespokojenost, smutek, strach, šok, závist a bezmocnost. Pokud se tyto faktory projevují občas o nevelké intenzitě, pak ještě nedokáží způsobit nemoc. Ovšem tehdy, když naše nekontrolované emoce překročí určitou hranici (tato hranice je u každého člověka jiná), působí bezezbytku na veškeré funkce organismu, narušují je, a tak vyvolávají nemoc. Největším nebezpečím dnešní doby je stres, který se stal v druhé polovině tohoto století chronickým. Stresové situace oslabují organismus, napadají jeho imunitní systém, a tak ještě urychlují narušení těchto funkcí, vedoucí k vážným zdravotním následkům. V tomto světě je třeba více než kdykoliv předtím působit na svou psychickou pohodu a harmonizaci duše. A právě jedním z důležitých prostředků, jak se vyrovnat s problémy a stresem lépe a nenechat narušit svou rovnováhu, mohou být předměty kolem nás, jejich vzájemné rozmístění a také barvy. Samozřejmě čím dříve začneme takto negativním emocím předcházet, tím lépe – nejideálnější doba je tedy již od nejútlejšího dětství. Proto je třeba nepodceňovat prostory, v nichž dítě vyrůstá, hraje si a hlavně spí – tedy dětský pokoj… Rozmístění předmětů v místnosti a spolu s nimi i barvy ovlivňují nejen pohodu a nepohodu v ní, ale hlavně naše zdraví. Staří Číňané považovali rozmístění předmětů, které nás obklopují, i jejich tvar za velmi důležité,a proto si vytvořili celé umění, jak jednotlivé předměty rozmisťovat, aby vytvářely šťastný a harmonický domov. Toto umění nazývali feng-šuej a celé bylo založeno na předpokladu, že jestliže všechno ve vesmíru obsahuje energii, pak také každá místnost domu, jako souhrn různých materiálů a tvarů, musí mít svoji jedinečnou energii. A tato energie musí samozřejmě působit na lidi, kteří v takové místnosti bydlí tzn.hrají, odpočívají, učí se, pracují. Tyto názory potvrzují i moderní poznatky. Barvy jednotlivých předmětů působí na celkové prostředí způsobem, který podrobně probíráme v příslušné části knihy. Tvar a rozmístění předmětů vytváří určitou kvalitu prostředí nejen z hlediska designového, ale i například akustiky. Víme dobře, jak se výrazně změní akustika v pokoji, pokud z něj odstraníme koberce. Z hlediska akustiky jsou zejména důležité závěsy, koberce, půdorys místnosti a výška stropu i materiál, z jakého je vyroben nábytek. Zmíněné vlivy vnímáme jako soubor vlnění v oborech spektra, které jsou naše smysly schopny vnímat. Vlastnosti prostoru a rozmístění předmětů se však projevuje i v oblastech spekter vlnění, které sice naše smysly nejsou schopny rozeznat, ale které na nás přesto působí, někdy dokonce více než vlnění viditelné a slyšitelné. Týká se to ultrafialového a infračerveného záření, a také ultrazvuku a infrazvuku, ovšem patrně také vlnění v oblasti spektra používané např. k šíření rozhlasového signálu. Je známo, že některé frekvence tohoto záření mohou, pokud jsou dostatečně intenzivní, vyvolat u člověka výrazné zvýšení teploty. I vlnění o velmi malé intenzitě může působit na člověka a na jeho nepatrné “přijímače”, kterými je přírodou vybaven. Také například rozmístění předmětů z elektricky nevodivého i vodivého materiálu jistě ovlivňuje tvar elektromagnetického pole v místnosti a tím i pohodu nebo nepohodu při pobytu v něm.
Dokonalým akumulátorem pozitivní kosmické energie jsou například egyptské pyramidy, o kterých bylo napsáno mnoho knih vědeckých i populárních. Hodně námahy bylo také věnováno hledání souvislostí v jejich jednotlivých rozměrech a jejich orientaci vzhledem k světovým stranám a vesmírným tělesům. Mnohé závěry z hledání takových souvislostí jsou zajímavé, jiné jsou poměrně násilně vykonstruované. Přesto geometrický prostorový útvar, který nazýváme pyramidou, je úžasný. Pyramida se vyskytuje v přírodě jako jedna z forem, ve které krystalizují některé minerály, vyskytuje se i tzv. bipyramida, tedy dvojitá pyramida, a další odvozené tvary krystalů. Je možné se tedy ptát, zda forma pyramidy pro hrobku faraonů byla zvolena náhodně, nebo na základě určitých úvah. V každém případě je to útvar zajímavý, jehož některé vlastnosti a jevy s pyramidou související nejsou uspokojivě vysvětleny. V současné době existuje i v naší zemi několik miniaturních pyramid, které slouží k léčbě různých nemocí. A to velmi úspěšně.
Často se tyto neuvěřitelné účinky vysvětlují zvláštní energií, která v pyramidách proudí. Podstatu této energie neznáme. Lze se jen domnívat, že to může být vlnění o tak vysokém kmitočtu, jež současná elektronika neumí identifikovat, a které k nám přichází z kosmu. Tvar pyramidy může způsobit, že se toto vlnění zvláštním způsobem koncentruje nebo systémem odrazů násobí podobně jako např. známé druhy záření v laseru. Zarážející je, že účinky nezávisejí příliš na použitém materiálu, ale pouze na správné orientaci pyramidy.
Toto byl pouze jeden z příkladů, jak může tvar a situování předmětu v prostoru změnit jeho působení na lidský organismus. Na podobném principu v menší míře dokážou tedy nepochybně působit i předměty kolem nás, jejich tvar a především jejich rozmístění v prostoru – či dokonce orientace. Tato kniha vám přináší několik zajímavých zkušeností a může se stát vhodným návodem, jak učinit domov svým dětem příjemnějším, šťastnějším a zdravějším.

dveře SI Technology   dřevovýroba Interlignum
království dětí

království dětí

království dětí

království dětí

království dětí

království dětí